Sopot, Dolny Sopot, Grunwaldzka

Cena: 744 000 zł

Powierzchnia: 37 metrów

Cena: 699 000 zł

Powierzchnia: 280 metrów

Gdynia, Karwiny, Buraczana

Cena: 413 000 zł

Powierzchnia: 68 metrów

Cena: 339 000 zł

Powierzchnia: 44 metrów

Rumia, Lotnisko, Lotników

Cena: 519 000 zł

Powierzchnia: 84 metrów

Cena: 255 000 zł

Powierzchnia: 38.31 metrów

Rumia, Janowo, Pomorska

Cena: 265 000 zł

Powierzchnia: 51.17 metrów

Cena: 250 000 zł

Powierzchnia: 42.25 metrów

Gdynia, Śródmieście, Starowiejska

Cena: 625 000 zł

Powierzchnia: 80.7 metrów

Cena: 689 000 zł

Powierzchnia: 94.17 metrów

Cena: 1 050 000 zł

Powierzchnia: 418 metrów

Gdynia, Działki Leśne, Warszawska

Cena: 749 000 zł

Powierzchnia: 94 metrów

Cena: 300 000 zł

Powierzchnia: 36.65 metrów

Sopot, Kamienny Potok, Wejherowska

Cena: 449 000 zł

Powierzchnia: 38 metrów

Cena: 470 000 zł

Powierzchnia: 447 metrów

1 2 3