02
cze

Darowizna

Darowizna

Darowizna to jednostronne, nieodwołalne przeniesienie własności nieruchomości lub innych dóbr na rzecz osoby obdarowanej, bez żadnych warunków ani obowiązków. Jest to forma umowy, która zobowiązuje darczyńcę do przekazania określonego dobra, a obdarowanego do przyjęcia tego dobra. Darowizna może być dokonana na różnych zasadach i w różnych formach, w zależności od rodzaju przekazywanych dóbr i intencji stron.

  1. Forma darowizny: Darowizna może być dokonana na piśmie, ustnie lub przez czynności faktyczne, jednak w przypadku nieruchomości wymagana jest forma aktu notarialnego.
  2. Przedmiot darowizny: Przedmiotem darowizny mogą być różne dobra, w tym nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, a także prawa i obowiązki wynikające z umów.
  3. Podatek od darowizny: W Polsce darowizna podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Stawki podatku zależą od wartości darowizny oraz stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym.
  4. Zwrot darowizny: W przypadku gdy darowizna została dokonana pod wpływem błędu, podstępu, groźby lub bezpodstawnego obowiązku, może być ona unieważniona przez sąd.
  5. Zapewnienie dożywocia: Często darowizna nieruchomości wiąże się z zapewnieniem darczyńcy dożywocia, czyli prawa do korzystania z nieruchomości do końca życia.

Pytania od użytkowników:

  1. Jaka jest definicja darowizny?
  2. W jakiej formie można dokonać darowizny?
  3. Jakie dobra mogą być przedmiotem darowizny?
  4. Czy darowizna podlega opodatkowaniu?
  5. Czy darowizna może być unieważniona?