02
cze

Decyzja o warunkach zabudowy

Co to znaczy decyzja o warunkach zabudowy?

Decyzja o warunkach zabudowy to akt administracyjny, wydawany przez organy gminy, który określa podstawowe zasady i wymagania dotyczące planowanej inwestycji budowlanej na danym terenie. Decyzja ta jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę i stanowi podstawę do opracowania projektu budowlanego.

Decyzja o warunkach zabudowy zawiera informacje takie jak:

 1. Rodzaj i przeznaczenie obiektu budowlanego,
 2. Wymiary i kształt działki,
 3. Wysokość, gabaryty i kształt budynków,
 4. Intensywność zabudowy, czyli ilość budynków na danej działce,
 5. Minimalne odległości od granic działki oraz od sąsiednich budynków,
 6. Warunki techniczne, takie jak dostęp do infrastruktury, sieci energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych itp.

Decyzja o warunkach zabudowy jest ważna przez 3 lata od dnia jej wydania. Jeżeli w tym czasie nie zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę, decyzja traci ważność. W przypadku zmiany właściciela działki, decyzja o warunkach zabudowy przechodzi na nowego właściciela.

Pytania od użytkowników:

 1. Jakie informacje zawiera decyzja o warunkach zabudowy?
 2. Czy decyzja o warunkach zabudowy jest potrzebna do uzyskania pozwolenia na budowę?
 3. Jak długo jest ważna decyzja o warunkach zabudowy?
 4. Czy decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona na innego właściciela działki?
 5. Jaki organ wydaje decyzję o warunkach zabudowy?