02
cze

Nieruchomość służebna

Co to jest nieruchomość służebna?

Nieruchomość służebna to specyficzny rodzaj prawa do korzystania z cudzej nieruchomości, które jest ustanowione na rzecz konkretnej osoby lub nieruchomości. Służebność polega na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej (służebnej) zobowiązuje się do tolerowania pewnych czynności na swojej nieruchomości na rzecz właściciela nieruchomości korzystającej (władającej).

Służebności dzielą się na:

  1. Służebności osobiste – ustanawiane na rzecz konkretnej osoby fizycznej, np. służebność mieszkania, służebność drogi koniecznej.
  2. Służebności gruntowe (przesiłki) – ustanawiane na rzecz konkretnej nieruchomości, np. służebność przesyłu energii elektrycznej, służebność drogi dojazdowej.

Warto zauważyć, że służebność może być ustanowiona na różnych zasadach, takich jak:

  1. Umowa – służebność zostaje ustanowiona na podstawie umowy między właścicielami nieruchomości obciążonej i korzystającej.
  2. Decyzja administracyjna – służebność zostaje ustanowiona przez organ administracji publicznej, np. w przypadku służebności przesyłu energii elektrycznej.
  3. Zasiedzenie – służebność zostaje ustanowiona na podstawie długotrwałego korzystania z nieruchomości obciążonej przez właściciela nieruchomości korzystającej.

Służebność może być również czasowo ograniczona, np. do czasu trwania umowy najmu, lub trwała, np. w przypadku służebności gruntowej.

Pytania od użytkowników:

  1. Jakie są rodzaje służebności w nieruchomościach?
  2. Na jakich zasadach można ustanowić nieruchomość służebną?
  3. Czy służebność może być ograniczona czasowo?
  4. Jakie są przykłady służebności osobistych i gruntowych?
  5. Czy służebność można ustanowić na podstawie zasiedzenia?