02
cze

Opłaty notarialne

Opłaty notarialne

Opłaty notarialne to koszty związane z usługami świadczonymi przez notariusza w trakcie realizacji różnych czynności prawnych, takich jak sporządzanie umów, aktów notarialnych, poświadczeń czy też innych dokumentów wymagających udziału notariusza. W przypadku agencji nieruchomości, opłaty notarialne dotyczą głównie transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości oraz ustanawiania prawa hipoteki.

Wysokość opłat notarialnych jest regulowana przez przepisy prawa, w tym przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat notarialnych. Opłaty te są związane z wartością przedmiotu czynności notarialnej oraz z zakresem czynności wykonywanych przez notariusza.

  1. Opłata za sporządzenie aktu notarialnego – związana z przygotowaniem dokumentu, który potwierdza zawarcie umowy, np. umowy sprzedaży nieruchomości. Wysokość opłaty zależy od wartości przedmiotu umowy.
  2. Opłata za poświadczenie podpisu – pobierana w przypadku, gdy notariusz poświadcza autentyczność podpisu stron na dokumencie.
  3. Opłata za sporządzenie wypisu, odpisu lub kopii dokumentów – pobierana, gdy notariusz sporządza dodatkowe egzemplarze dokumentów na życzenie stron.
  4. Opłata za przechowywanie dokumentów – pobierana, gdy notariusz przechowuje dokumenty na życzenie stron.

Opłaty notarialne są zazwyczaj płatne przez obie strony transakcji, jednak w praktyce często ustala się, że koszty te ponosi jedna ze stron, np. nabywca nieruchomości. Wartość opłat notarialnych może być również przedmiotem negocjacji między stronami.

Pytania od użytkowników:

  1. Jakie są rodzaje opłat notarialnych związanych z transakcjami nieruchomościami?
  2. Jak obliczyć wysokość opłat notarialnych?
  3. Czy opłaty notarialne są stałe, czy zależą od wartości nieruchomości?
  4. Kto ponosi opłaty notarialne przy transakcjach nieruchomościami?
  5. Czy można negocjować wysokość opłat notarialnych?