02
cze

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości to proces prawny, który polega na wydzieleniu z istniejącej nieruchomości jednej lub kilku nowych nieruchomości o odrębnych granicach i numerach ewidencyjnych. Celem podziału może być zmiana sposobu użytkowania terenu, sprzedaż części nieruchomości lub uregulowanie stosunków własnościowych między współwłaścicielami. Podział nieruchomości może dotyczyć zarówno gruntów, jak i budynków.

 1. Rodzaje podziału nieruchomości: Podział nieruchomości może być przeprowadzany na różne sposoby, w zależności od celu i charakteru danej nieruchomości. Najczęściej spotykane rodzaje podziału to:
 2. Procedura podziału nieruchomości: Aby przeprowadzić podział nieruchomości, należy zgłosić wniosek do odpowiedniego organu administracji, zwykle do starostwa powiatowego lub urzędu miasta. Wniosek powinien zawierać m.in.:
  • opis nieruchomości,
  • projekt podziału,
  • uzasadnienie podziału,
  • oświadczenie o zgodzie wszystkich współwłaścicieli (jeśli dotyczy).
 3. Skutki podziału nieruchomości: Po przeprowadzeniu podziału nieruchomości, każda z wydzielonych części otrzymuje odrębny numer ewidencyjny oraz własne granice. Właściciele nowo powstałych nieruchomości mają pełne prawo do dysponowania nimi, np. sprzedaży, wynajmu czy zabudowy.

Pytania od użytkowników:

 1. Jakie są rodzaje podziału nieruchomości?
 2. Jakie dokumenty są potrzebne do podziału nieruchomości?
 3. Do jakiego urzędu zgłosić wniosek o podział nieruchomości?
 4. Czy podział nieruchomości wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli?
 5. Jakie są skutki podziału nieruchomości?