04
cze

Współwłasność

Definicja współwłasności

Współwłasność to sytuacja prawna, w której dwie lub więcej osób posiada wspólnie prawo własności do tego samego przedmiotu lub prawa. W praktyce oznacza to, że wszyscy współwłaściciele mają równocześnie prawo do korzystania z tego przedmiotu lub prawa oraz do czerpania z niego korzyści. Współwłasność może dotyczyć zarówno rzeczy ruchomych, jak i nieruchomości.

Rodzaje współwłasności

  1. Współwłasność zwykła – każdy ze współwłaścicieli posiada udział w przedmiocie lub prawie, który można wyrazić w ułamkach. Współwłaściciele mają prawo do korzystania z przedmiotu współwłasności w sposób niekolidujący z prawami innych współwłaścicieli oraz do czerpania z niego korzyści proporcjonalnie do swojego udziału.
  2. Współwłasność ułamkowa – każdy ze współwłaścicieli posiada udział w przedmiocie lub prawie wyrażony w ułamkach, ale ma wyłączne prawo do korzystania z określonej części przedmiotu współwłasności. Współwłasność ułamkowa występuje najczęściej w przypadku nieruchomości, np. współwłaściciele mają wyłączne prawo do korzystania z określonych pomieszczeń w budynku.

Zasady funkcjonowania współwłasności

Współwłasność funkcjonuje na zasadzie współdziałania i wzajemnego poszanowania praw innych współwłaścicieli. W przypadku konieczności podejmowania decyzji dotyczących przedmiotu współwłasności, np. jego sprzedaży, wynajmu czy remontu, decyzje te powinny być podejmowane za zgodą wszystkich współwłaścicieli. W przypadku braku zgody, współwłaściciele mogą zwrócić się do sądu z wnioskiem o podział współwłasności, co może skutkować przeniesieniem prawa własności na jedno z nich lub sprzedażą przedmiotu współwłasności i podziałem uzyskanej kwoty.

Pytania od użytkowników:

  1. Jakie są rodzaje współwłasności?
  2. Jakie prawa mają współwłaściciele nieruchomości?
  3. Czy współwłasność dotyczy tylko nieruchomości?
  4. Jak podejmowane są decyzje dotyczące przedmiotu współwłasności?
  5. Co zrobić, gdy współwłaściciele nie mogą dojść do porozumienia co do zarządzania współwłasnością?