04
cze

Wykazy ewidencji budynków

Co to jest wykaz ewidencji budynków?

Wykazy ewidencji budynków to zestawienie informacji dotyczących budynków i obiektów budowlanych, które są gromadzone i przechowywane przez odpowiednie instytucje, takie jak urzędy gminy, starostwa powiatowe czy organy nadzoru budowlanego. Ewidencja ta jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania administracji publicznej oraz dla celów planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami czy statystyki.

W wykazach ewidencji budynków można znaleźć takie informacje jak:

 1. Numer ewidencyjny budynku (tzw. numer ewidencyjny)
 2. Dane identyfikacyjne właściciela budynku
 3. Adres budynku
 4. Powierzchnia użytkowa budynku
 5. Liczba kondygnacji budynku
 6. Rodzaj budynku (np. mieszkalny, usługowy, przemysłowy)
 7. Data rozpoczęcia i zakończenia budowy
 8. Informacje o zastosowanych materiałach budowlanych
 9. Stan techniczny budynku
 10. Dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej

Wykazy ewidencji budynków są udostępniane na wniosek zainteresowanych osób lub podmiotów, które mają uzasadniony interes prawny w uzyskaniu takich informacji. W niektórych przypadkach, takich jak np. transakcje nieruchomościami, dostęp do wykazów może być wymagany przez prawo.

Pytania od użytkowników:

 1. Jakie informacje można znaleźć w wykazach ewidencji budynków?
 2. Kto jest odpowiedzialny za prowadzenie wykazów ewidencji budynków?
 3. W jakim celu są prowadzone wykazy ewidencji budynków?
 4. Czy każdy może uzyskać dostęp do wykazów ewidencji budynków?
 5. Jakie są procedury uzyskania dostępu do wykazów ewidencji budynków?