Korzystanie ze strony internetowej majewska.pl oznacza akceptację zamieszczonej poniżej polityki prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI MAJEWSKA.PL

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom związanych ze stosowaniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 17 czerwca 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), mając na celu wyjaśnienie użytkownikom strony internetowej majewska.pl stosowanej przez MAJEWSKA polityki prywatności, wprowadza się do stosowania niniejszy dokument.

Postanowienia wstępne:

1. Korzystanie ze strony internetowej hotele.marketing oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności.

2. Administratorem danych zbieranych na stronie internetowej majewska.pl i podstronach jest osoba wyznaczona i podlegająca:

MAJEWSKA.PL

Plac Kaszubski 8/310, 81-350 Gdynia

(zwanym dalej MAJEWSKA)

Cel i zakres zbierania danych:

3. MAJEWSKA automatycznie zbiera i przetwarza dane osób odwiedzających stronę internetową hotele.marketing (zwanych dalej użytkownikami). Proces ten wykorzystuje zachowywanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego użytkownika.

4. Wśród uzyskiwanych danych są: adresy IP, adresy strony odsyłającej, typ systemu operacyjnego i typ przeglądarki.

5. Głównym celem zbierania i przetwarzania danych jest przeprowadzenie analizy zachowań użytkowników w trakcie aktywności na stronie internetowej, a także podtrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu.

6. Domyślnie przeglądarki internetowe mają włączoną opcję korzystania z plików cookies, jednak w każdym momencie można zmienić te ustawienia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych dostawców oprogramowania. Sprawdź przykładowe instrukcje dla przeglądarek: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera.

7. Adresy poczty elektronicznej, wprowadzone do formularza „Zapisz się do Newslettera”, będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostarczenia Newslettera subskrybentom.

8. Na podstawie uzyskanych danych MAJEWSKA będzie się bezpośrednio kontaktowała wyłącznie z użytkownikami, którzy wyrażą taką wolę w sposób wyraźny i udostępnią do tego celu swoje dane kontaktowe.

9. MAJEWSKA nie udostępnia uzyskanych danych osobom trzecim, chyba że dzieje się to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, który działa na podstawie i w granicach prawa powszechnie obowiązującego.

10. MAJEWSKA zbiera i przetwarza także dane wskazane przez użytkowników w formularzu służącym do składania zapytań odnośnie świadczonych przez MAJEWSKA usług („Formularz kontaktowy”).

Uprawnienia użytkownika strony internetowej:

11. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na zbieranie i przetwarzanie jego danych, powinien niezwłocznie opuścić stronę internetową majewska.pl.

12. MAJEWSKA zabezpiecza udostępnione dane, stosując dostępne środki, w tym programy komputerowe oraz zatrudniając wykwalifikowanych specjalistów. Do priorytetów MAJEWSKA należy w szczególności ochrona uzyskanych danych przed ich wykorzystaniem przez osoby trzecie.

13. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia lub zmiany; może także żądać ich usunięcia.

Postanowienia końcowe:

14. Powyższe uprawnienia użytkownik może zrealizować poprzez kontakt z administratorem danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: biuro@majewska.pl.

15. MAJEWSKA jest otwarta na wszelkie sugestie, opinie, zastrzeżenia ze strony użytkownika.

16. W trybie określonym w punkcie 13. wyjaśniane będą wszelkie wątpliwości użytkowników związane z funkcjonowaniem strony internetowej majewska.pl i przyjmowane będą również ewentualne wnioski, skargi i sugestii odnośnie jej funkcjonowania.