02
cze

Dział III

Dział III

Dział III to część aktu notarialnego, który zawiera informacje o nieruchomości, jej granicach, powierzchni, przeznaczeniu oraz ewentualnych ograniczeniach w korzystaniu z nieruchomości. W przypadku agencji nieruchomości, Dział III jest kluczowy, ponieważ dostarcza on szczegółowych danych dotyczących nieruchomości, które są niezbędne dla potencjalnych kupujących, sprzedających oraz wynajmujących. Dział III jest również istotny z punktu widzenia prawnego, ponieważ zawiera informacje, które mają wpływ na wartość nieruchomości oraz jej możliwości wykorzystania.

  1. Informacje o nieruchomości: Dział III zawiera dane dotyczące lokalizacji nieruchomości, jej numeru ewidencyjnego oraz numerów działek, z których składa się nieruchomość.
  2. Granice nieruchomości: W Dziale III znajdują się informacje o granicach nieruchomości, co jest istotne dla określenia jej rozmiarów oraz ewentualnych konfliktów granicznych.
  3. Powierzchnia nieruchomości: Dział III podaje powierzchnię nieruchomości wyrażoną w metrach kwadratowych, co jest kluczowe dla określenia jej wartości oraz możliwości wykorzystania.
  4. Przeznaczenie nieruchomości: W Dziale III znajdują się informacje o przeznaczeniu nieruchomości, czyli czy jest ona przeznaczona na cele mieszkalne, komercyjne, przemysłowe czy rolnicze.
  5. Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości: Dział III może zawierać informacje o ewentualnych ograniczeniach w korzystaniu z nieruchomości, takich jak służebności, użytkowanie wieczyste czy wpis do rejestru zabytków.

Pytania od użytkowników:

1. Co to jest Dział III w kontekście aktu notarialnego?
2. Jakie informacje zawiera Dział III w przypadku nieruchomości?
3. Czy Dział III zawiera informacje o granicach nieruchomości?
4. Jakie informacje o powierzchni nieruchomości znajdują się w Dziale III?
5. Czy w Dziale III mogę znaleźć informacje o ewentualnych ograniczeniach w korzystaniu z nieruchomości?