02
cze

Dział IV

Dział IV – definicja

Dział IV to część aktu notarialnego, który jest niezbędny w procesie zakupu nieruchomości. W akcie notarialnym, Dział IV zawiera informacje na temat prawa własności nieruchomości, które są istotne dla obu stron transakcji, tj. kupującego i sprzedającego. W szczególności, Dział IV składa się z następujących elementów:

  1. Opis nieruchomości – zawiera dane identyfikacyjne nieruchomości, takie jak numer działki, powierzchnia, lokalizacja oraz ewentualne ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości.
  2. Informacje o właścicielu – przedstawia dane właściciela nieruchomości, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL.
  3. Informacje o prawach rzeczowych obciążających nieruchomość – zawiera informacje o ewentualnych prawach rzeczowych, takich jak służebności, hipoteki czy użytkowanie wieczyste, które mogą wpłynąć na wartość nieruchomości.
  4. Informacje o zobowiązaniach związanych z nieruchomością – przedstawia ewentualne zobowiązania, takie jak długi czy opłaty, które muszą być uregulowane przed przekazaniem prawa własności nieruchomości.
  5. Zgoda na przeniesienie prawa własności – stanowi zgodę właściciela nieruchomości na przeniesienie prawa własności na rzecz kupującego.

Warto zwrócić uwagę, że Dział IV jest jednym z najważniejszych elementów aktu notarialnego, ponieważ zawiera kluczowe informacje dotyczące nieruchomości i jej obciążeń. Dlatego też, przed podpisaniem aktu notarialnego, zarówno kupujący, jak i sprzedający powinni dokładnie zapoznać się z treścią Działu IV, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień czy problemów prawnych.

Pytania od użytkowników:

  1. Jakie informacje zawiera Dział IV w akcie notarialnym?
  2. Czy Dział IV zawiera informacje o hipotece obciążającej nieruchomość?
  3. Co to jest zgoda na przeniesienie prawa własności?
  4. Czy Dział IV zawiera informacje o służebnościach?
  5. Jakie zobowiązania mogą być wymienione w Dziale IV?