02
cze

Nieruchomość

Definicja

Nieruchomość to określenie stosowane w prawie i gospodarce, które odnosi się do wszelkiego rodzaju gruntów, budynków, budowli oraz innych obiektów trwale związanych z ziemią. Nieruchomości stanowią podstawowy element rynku nieruchomości, a ich wartość i funkcje są ściśle związane z ich lokalizacją, przeznaczeniem oraz cechami fizycznymi.

Podział nieruchomości

  1. Nieruchomości gruntowe – obejmują grunty, czyli powierzchnie ziemi, które mogą być wykorzystywane w różnych celach, takich jak rolnictwo, leśnictwo, budownictwo, rekreacja czy ochrona środowiska.
  2. Nieruchomości zabudowane – to grunty, na których znajdują się budynki, budowle lub inne obiekty trwale związane z ziemią. Mogą to być nieruchomości mieszkalne, komercyjne, przemysłowe, usługowe czy publiczne.
  3. Nieruchomości specjalnego przeznaczenia – to nieruchomości, które ze względu na swoje cechy lub funkcje mają szczególne znaczenie dla gospodarki, społeczeństwa czy środowiska. Przykłady to nieruchomości zabytkowe, rezerwaty przyrody, tereny ochrony środowiska czy infrastruktury technicznej.

Właściciel nieruchomości

Właścicielem nieruchomości jest osoba fizyczna lub prawna, która posiada prawo własności do danej nieruchomości. Właściciel może swobodnie korzystać z nieruchomości, zarządzać nią, czerpać z niej korzyści oraz swobodnie ją zbywać, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytania od użytkowników:

  1. Jakie są podstawowe rodzaje nieruchomości?
  2. Czym różni się nieruchomość gruntowa od zabudowanej?
  3. W jakim celu można wykorzystać nieruchomość?
  4. Jakie prawa przysługują właścicielowi nieruchomości?
  5. Czym jest nieruchomość specjalnego przeznaczenia?