02
cze

Notariusz

Definicja notariusza

Notariusz to osoba wykonująca zawód prawniczy, którego głównym zadaniem jest sporządzanie aktów notarialnych oraz dokonywanie innych czynności prawnych, dla których przepisy wymagają formy notarialnej lub gdy strony zdecydują się na taką formę. Notariusze są powoływani do wykonywania swojego zawodu przez Ministra Sprawiedliwości i podlegają jego nadzorowi.

Zakres obowiązków notariusza

  1. Sporządzanie aktów notarialnych, takich jak umowy sprzedaży, darowizny, spadki, testamenty czy umowy małżeńskie.
  2. Potwierdzanie zgodności kopii dokumentów z ich oryginałami.
  3. Potwierdzanie autentyczności podpisów na dokumentach.
  4. Odbieranie i przechowywanie oświadczeń woli, np. testamentów.
  5. Przeprowadzanie licytacji nieruchomości na podstawie postanowień sądu.

Notariusze są zobowiązani do zachowania tajemnicy notarialnej, która obejmuje wszystkie informacje, jakie uzyskali w związku z wykonywaniem swojego zawodu. Ponadto, notariusze mają obowiązek wykonywania swoich czynności bezstronnie, z należytą starannością oraz zgodnie z przepisami prawa.

Pytania od użytkowników:

  1. Jakie są główne obowiązki notariusza?
  2. Czy notariusz musi zachować tajemnicę notarialną?
  3. W jakich sytuacjach potrzebuję usług notariusza?
  4. Jakie dokumenty mogę sporządzić u notariusza?
  5. Czy notariusz może przeprowadzić licytację nieruchomości?