02
cze

Numer działki

Numer działki

Numer działki to unikalny identyfikator przypisany do danej nieruchomości gruntowej, który pozwala na jednoznaczne określenie jej położenia oraz granic. Numeracja działek jest niezbędna do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz umożliwia sprawne funkcjonowanie rynku nieruchomości.

 1. Podział numerów działek
 2. Numery działek składają się z dwóch części: numeru obrębu ewidencyjnego, który identyfikuje obszar geodezyjny, oraz numeru porządkowego, który wskazuje na konkretną działkę na terenie obrębu. Numery są oddzielone kreską, np. 1234-567.

 3. Przypisywanie numerów działek
 4. Numeracja działek jest ustalana przez organy geodezyjne i kartograficzne, a jej zmiana może nastąpić jedynie w wyniku podziału, scalenia lub zmiany granic działki.

 5. Znaczenie numeru działki
 6. Numer działki jest niezbędny w procesie kupna, sprzedaży, dzierżawy czy wynajmu nieruchomości, a także przy wszelkich formalnościach związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zmianą sposobu użytkowania gruntu czy uzyskaniem informacji o nieruchomości w urzędach.

 7. Wyszukiwanie numeru działki
 8. Numery działek można znaleźć na mapach ewidencyjnych, w dokumentach własności, w wykazach ewidencji gruntów i budynków oraz w systemach informacji przestrzennej dostępnych online.

 9. Weryfikacja numeru działki
 10. W przypadku wątpliwości co do poprawności numeru działki, można zweryfikować go w urzędzie geodezyjnym i kartograficznym lub w starostwie powiatowym, gdzie prowadzone są ewidencje gruntów i budynków.

Pytania od użytkowników:

 1. Jakie są elementy składowe numeru działki?
 2. Kto jest odpowiedzialny za przypisanie numerów działek?
 3. W jakich sytuacjach może dojść do zmiany numeru działki?
 4. Gdzie można znaleźć informacje o numerze działki?
 5. Jak zweryfikować poprawność numeru działki?