02
cze

Obdarowany

Definicja słowa „obdarowany”

Obdarowany to osoba, która otrzymuje coś od innej osoby, najczęściej w formie darowizny lub prezentu. W kontekście agencji nieruchomości, obdarowany może być związany z przeniesieniem prawa własności nieruchomości na inną osobę, na przykład w ramach darowizny. Darowizna to umowa, na mocy której darczyńca przekazuje obdarowanemu własność nieruchomości bez żadnych świadczeń ze strony obdarowanego.

  1. Darczyńca: Osoba, która przekazuje darowiznę. W przypadku nieruchomości, darczyńca to osoba, która przenosi prawo własności na rzecz obdarowanego.
  2. Obdarowany: Osoba, która otrzymuje darowiznę lub prezent. W przypadku nieruchomości, obdarowany to osoba, która otrzymuje prawo własności nieruchomości od darczyńcy.
  3. Darowizna: Umowa, na mocy której darczyńca przekazuje obdarowanemu własność nieruchomości bez żadnych świadczeń ze strony obdarowanego.

Pytania od użytkowników:

  1. Jaka jest definicja słowa „obdarowany” w kontekście agencji nieruchomości?
  2. Czym różni się obdarowany od darczyńcy?
  3. Jakie są podstawowe elementy umowy darowizny?
  4. Czy obdarowany musi coś zrobić w zamian za otrzymaną darowiznę?
  5. Jakie są podstawowe prawa i obowiązki obdarowanego w przypadku darowizny nieruchomości?