02
cze

Numer KW

Definicja Numeru KW

Numer KW, znany również jako numer księgi wieczystej, to unikalny identyfikator nadawany każdej nieruchomości w Polsce. Numer ten jest przypisany do księgi wieczystej, która jest oficjalnym rejestrem prawnym zawierającym informacje na temat praw i obciążeń związanych z daną nieruchomością. Księgi wieczyste prowadzone są przez sądy rejonowe i są dostępne dla zainteresowanych stron.

  1. Numer KW składa się z 12 cyfr, które są podzielone na trzy grupy po 4 cyfry, oddzielone myślnikami (np. 1234-5678-9012).
  2. Wszystkie nieruchomości w Polsce mają przypisany numer KW, niezależnie od tego, czy są to nieruchomości gruntowe, budynki czy lokale.
  3. Numer KW jest niezbędny do przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości, ponieważ umożliwia sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości oraz potwierdzenie jej własności.
  4. Numer KW można znaleźć w akcie notarialnym, umowie przedwstępnej, wyciągu z księgi wieczystej, a także w dokumentach związanych z nieruchomością, takich jak decyzje administracyjne czy plany zagospodarowania przestrzennego.
  5. W przypadku braku numeru KW dla danej nieruchomości, konieczne jest zgłoszenie się do sądu rejonowego, który prowadzi księgi wieczyste, w celu uzyskania tego numeru.

Pytania od użytkowników:

  1. Jakie informacje można uzyskać, znając numer KW nieruchomości?
  2. Czy numer KW jest wymagany do przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości?
  3. Gdzie można znaleźć numer KW dla danej nieruchomości?
  4. Czy numer KW jest przypisany tylko do nieruchomości gruntowych?
  5. Co zrobić, jeśli nie znam numeru KW mojej nieruchomości?