02
cze

Służebność drogi dojazdowej

Co to znaczy służebność drogi dojazdowej?

Służebność drogi dojazdowej to ograniczone prawo do korzystania z cudzej nieruchomości, które pozwala właścicielowi jednego gruntu na korzystanie z drogi znajdującej się na terenie innego gruntu. Służebność ta jest związana z potrzebą zapewnienia dostępu do nieruchomości, która nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

  1. Podstawa prawna: Służebność drogi dojazdowej jest uregulowana w polskim prawie w Kodeksie cywilnym, w art. 305 i następnych.
  2. Ustanowienie służebności: Służebność drogi dojazdowej może być ustanowiona na podstawie umowy między właścicielami nieruchomości, a także w drodze decyzji administracyjnej, jeśli jest to konieczne dla zapewnienia dostępu do nieruchomości.
  3. Ograniczenia: Służebność drogi dojazdowej nie może powodować nadmiernych utrudnień dla właściciela nieruchomości obciążonej służebnością, ani znacząco ograniczać jego prawa do korzystania z własnej nieruchomości.
  4. Czas trwania: Służebność drogi dojazdowej może być ustanowiona na czas określony lub nieokreślony. W przypadku czasu określonego, po jego upływie służebność wygasa.
  5. Zmiana właściciela: Służebność drogi dojazdowej przechodzi na nowego właściciela nieruchomości, na rzecz której została ustanowiona, oraz na nowego właściciela nieruchomości obciążonej służebnością.

Pytania od użytkowników:

  1. Jakie są przesłanki do ustanowienia służebności drogi dojazdowej?
  2. Czy służebność drogi dojazdowej może być ustanowiona tylko na podstawie umowy?
  3. Jakie są obowiązki właściciela nieruchomości obciążonej służebnością drogi dojazdowej?
  4. Czy można zmienić warunki służebności drogi dojazdowej?
  5. Jak wygląda procedura wygaśnięcia służebności drogi dojazdowej?