02
cze

Służebność gruntowa

Co to jest służebność gruntowa?

Służebność gruntowa to ograniczone prawo rzeczowe, które upoważnia osobę (służebność osobista) lub właściciela nieruchomości (służebność gruntowa) do korzystania z nieruchomości obciążonej w określony sposób, zgodnie z przeznaczeniem tego prawa. Służebność gruntowa może dotyczyć różnych aspektów korzystania z nieruchomości, takich jak:

  1. przejazd przez teren nieruchomości,
  2. przechodzenie przez teren nieruchomości,
  3. korzystanie z wód znajdujących się na terenie nieruchomości,
  4. korzystanie z infrastruktury technicznej (np. przesył energii elektrycznej, gazu, wody),
  5. inne formy korzystania z nieruchomości, wynikające z umowy między stronami.

Służebność gruntowa może być ustanowiona na czas określony, nieokreślony lub do czasu spełnienia określonego warunku. Ustanowienie służebności gruntowej wymaga zawarcia umowy między właścicielem nieruchomości obciążonej a właścicielem nieruchomości korzystającej (lub osobą uprawnioną do korzystania z nieruchomości). Umowa ta powinna być zawarta w formie aktu notarialnego i wpisana do księgi wieczystej nieruchomości obciążonej.

Pytania od użytkowników:

  1. Jakie są rodzaje służebności gruntowej?
  2. Jak ustanowić służebność gruntową?
  3. Czy służebność gruntowa musi być wpisana do księgi wieczystej?
  4. Jakie są prawa i obowiązki stron związane z służebnością gruntową?
  5. Czy można zrzec się służebności gruntowej?