02
cze

Służebność przejazdu

Co to znaczy służebność przejazdu?

Służebność przejazdu to ograniczone prawo do korzystania z cudzej nieruchomości, które polega na umożliwieniu właścicielowi nieruchomości obciążonej (służebnej) korzystania z drogi dojazdowej na terenie nieruchomości służącej (władającej). Służebność ta jest związana z nieruchomością, a nie z jej właścicielem, co oznacza, że przechodzi na kolejnych właścicieli nieruchomości w przypadku sprzedaży czy dziedziczenia.

Służebność przejazdu może być ustanowiona na różne sposoby, takie jak:

  1. umowa między właścicielami nieruchomości,
  2. decyzja administracyjna,
  3. orzeczenie sądu,
  4. testament,
  5. ustawowe przepisy.

Warto zaznaczyć, że służebność przejazdu jest jednym z rodzajów służebności gruntowych, które obejmują różne prawa do korzystania z cudzej nieruchomości, takie jak służebność przesyłu, służebność mieszkania czy służebność widoku.

Pytania od użytkowników:

  1. Jak ustanowić służebność przejazdu między sąsiadami?
  2. Czy służebność przejazdu może być czasowo ograniczona?
  3. Jakie są obowiązki właściciela nieruchomości obciążonej służebnością przejazdu?
  4. Czy można zrzec się służebności przejazdu?
  5. Jakie są konsekwencje naruszenia służebności przejazdu?