02
cze

Służebność

Służebność

Służebność to ograniczone prawo rzeczowe, które upoważnia osobę (służebność osobista) lub właściciela nieruchomości (służebność gruntowa) do korzystania z nieruchomości należącej do innej osoby w określony sposób. Służebność może mieć charakter czasowy lub wieczysty i jest związana z nieruchomością, a nie z jej właścicielem. W przypadku sprzedaży nieruchomości, służebność przechodzi na nowego właściciela.

  1. Służebność osobista – upoważnia określoną osobę do korzystania z nieruchomości w określony sposób. Przykładem może być służebność mieszkania, która pozwala jednej osobie korzystać z mieszkania należącego do innej osoby. Służebność osobista wygasa wraz ze śmiercią osoby uprawnionej.
  2. Służebność gruntowa – upoważnia właściciela nieruchomości (zwanej nieruchomością służebną) do korzystania z nieruchomości należącej do innej osoby (zwanej nieruchomością obciążoną) w określony sposób. Przykładem może być służebność przejazdu, która pozwala właścicielowi jednej działki korzystać z drogi przebiegającej przez działkę sąsiednią. Służebność gruntowa może być ustanowiona na czas oznaczony lub nieoznaczony.

Służebność może być ustanowiona na podstawie umowy między właścicielami nieruchomości, decyzji administracyjnej lub testamentu. W Polsce służebność jest uregulowana w Kodeksie cywilnym (art. 305-322).

Pytania od użytkowników:

  1. Jakie są rodzaje służebności?
  2. Czy służebność przechodzi na nowego właściciela nieruchomości?
  3. Jak można ustanowić służebność?
  4. Czy służebność może być ustanowiona na czas oznaczony?
  5. W jakim akcie prawnym jest uregulowana służebność w Polsce?