02
cze

Służebność przesyłu

Służebność przesyłu

Służebność przesyłu to ograniczone prawo rzeczowe, które polega na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej (służebnej) musi znieść na swojej nieruchomości pewne urządzenia służące do przesyłu energii, mediów czy sygnałów na rzecz nieruchomości korzystającej (władnącej). Służebność przesyłu może dotyczyć przede wszystkim przesyłu energii elektrycznej, gazu, wody, ciepła, a także sygnałów telekomunikacyjnych czy radiowych.

  1. Podmioty: W służebności przesyłu wyróżniamy dwie strony: właściciela nieruchomości obciążonej (służebnej) oraz właściciela nieruchomości korzystającej (władnącej).
  2. Zakres: Służebność przesyłu obejmuje prawo do korzystania z urządzeń przesyłowych na nieruchomości obciążonej, a także prawo do wykonywania czynności związanych z konserwacją, naprawą czy modernizacją tych urządzeń.
  3. Ustanowienie: Służebność przesyłu ustanawia się na podstawie umowy między właścicielami nieruchomości obciążonej i korzystającej, a następnie wpisuje się do księgi wieczystej nieruchomości obciążonej.
  4. Odszkodowanie: Właściciel nieruchomości obciążonej ma prawo do odszkodowania za ustanowienie służebności przesyłu, które ustala się w drodze porozumienia stron lub, w przypadku braku porozumienia, przez sąd.
  5. Wygaśnięcie: Służebność przesyłu wygasa w przypadku zniszczenia urządzeń przesyłowych, zrzeczenia się prawa przez właściciela nieruchomości korzystającej lub upływu czasu, na jaki została ustanowiona (jeśli była ustanowiona na czas określony).

Pytania od użytkowników:

  1. Jakie są podstawowe rodzaje służebności przesyłu?
  2. Jakie są prawa i obowiązki właściciela nieruchomości obciążonej służebnością przesyłu?
  3. Jakie są prawa i obowiązki właściciela nieruchomości korzystającej z służebności przesyłu?
  4. Jak ustanowić służebność przesyłu?
  5. Jakie są przesłanki wygaśnięcia służebności przesyłu?