02
cze

Taksa notarialna

Co to jest taksa notarialna?

Taksa notarialna to opłata, którą klient musi uiścić za usługi notarialne związane z dokonaniem czynności prawnych, takich jak np. sporządzenie aktu notarialnego, umowy sprzedaży, darowizny czy testamentu. Wysokość taksy notarialnej jest uregulowana przez ustawę o notariacie oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat notarialnych.

  1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 380) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie opłat notarialnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 108).
  2. Wysokość taksy: Taksa notarialna jest opłatą stałą, której wysokość zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej oraz rodzaju czynności. W przypadku nieruchomości taksa notarialna jest zwykle wyrażana jako procent wartości nieruchomości.
  3. Opłaty dodatkowe: Oprócz taksy notarialnej, klient może ponieść dodatkowe opłaty, takie jak np. koszty związane z uzyskaniem odpisów dokumentów, opłaty sądowe czy koszty tłumaczeń przysięgłych.
  4. Zwolnienia i ulgi: W niektórych przypadkach przewidziane są zwolnienia lub ulgi od taksy notarialnej, np. dla osób nabywających własność nieruchomości na cele mieszkaniowe czy dla osób, które zawierają umowę dożywocia.
  5. Termin płatności: Taksa notarialna jest płatna na rzecz notariusza, zwykle w dniu dokonania czynności notarialnej. W przypadku braku płatności, notariusz może odmówić dokonania czynności.

Pytania od użytkowników:

1. Czym jest taksa notarialna?
2. Jakie przepisy regulują wysokość taksy notarialnej?
3. Jak obliczyć wysokość taksy notarialnej w przypadku nieruchomości?
4. Czy są jakieś zwolnienia lub ulgi od taksy notarialnej?
5. Kiedy należy uiścić opłatę za taksę notarialną?