02
cze

Wgląd do Księgi wieczystej

Definicja

Wgląd do Księgi wieczystej to możliwość sprawdzenia informacji zawartych w oficjalnym rejestrze nieruchomości, prowadzonym przez sądy rejonowe. Księga wieczysta to zbiór danych dotyczących nieruchomości, takich jak informacje o właścicielu, prawach rzeczowych, służebnościach, hipotekach czy ograniczeniach w korzystaniu z nieruchomości. Wgląd do Księgi wieczystej jest niezbędny w procesie kupna lub sprzedaży nieruchomości, aby sprawdzić stan prawny danej nieruchomości oraz uniknąć ewentualnych problemów prawnych.

Procedura

  1. Ustalenie numeru księgi wieczystej – aby uzyskać wgląd do Księgi wieczystej, należy znać jej numer. Można go uzyskać od właściciela nieruchomości, w urzędzie gminy lub w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego.
  2. Wgląd online – najprostszym sposobem na uzyskanie wglądu do Księgi wieczystej jest skorzystanie z internetowego systemu e-Księgi wieczyste. Wystarczy zalogować się na stronie, wpisać numer księgi wieczystej i opłacić opłatę za wgląd.
  3. Wgląd w sądzie – możliwe jest także uzyskanie wglądu do Księgi wieczystej w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego. W tym przypadku należy wypełnić wniosek o udostępnienie księgi wieczystej i opłacić opłatę.

Opłaty

Opłata za wgląd do Księgi wieczystej wynosi 6 zł za wgląd online oraz 30 zł za wgląd w sądzie. Opłaty można dokonać przelewem, karta płatniczą lub gotówką.

Pytania od użytkowników:

  1. Jak uzyskać numer księgi wieczystej?
  2. Czy wgląd do Księgi wieczystej jest płatny?
  3. Jak sprawdzić stan prawny nieruchomości?
  4. Czy mogę uzyskać wgląd do Księgi wieczystej przez internet?
  5. Jakie informacje można znaleźć w Księdze wieczystej?