02
cze

Wyciąg z księgi wieczystej

Definicja wyciągu z księgi wieczystej

Wyciąg z księgi wieczystej to oficjalny dokument, który zawiera szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz jej właścicieli. Jest on niezbędny podczas procesu kupna, sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, a także w przypadku uzyskania kredytu hipotecznego. Wyciąg ten jest wydawany przez właściwy dla danej nieruchomości sąd rejonowy lub wydział ksiąg wieczystych.

  1. Dane identyfikacyjne nieruchomości: wyciąg zawiera informacje takie jak numer księgi wieczystej, numer działki, powierzchnia działki, adres nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości (np. mieszkalne, usługowe, rolnicze).
  2. Właściciel nieruchomości: wyciąg przedstawia dane personalne właściciela (lub właścicieli) nieruchomości, takie jak imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania.
  3. Ograniczenia prawne: wyciąg informuje o wszelkich ograniczeniach prawnych dotyczących nieruchomości, takich jak służebności, hipoteki czy zastawy.
  4. Historia nieruchomości: wyciąg zawiera informacje o wcześniejszych właścicielach nieruchomości oraz ewentualnych zmianach w jej przeznaczeniu czy powierzchni.

Wyciąg z księgi wieczystej można uzyskać osobiście w sądzie, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem internetu. W przypadku złożenia wniosku przez internet, wyciąg zostanie przesłany na wskazany adres e-mail w formie elektronicznej lub pocztą tradycyjną w formie papierowej.

Pytania od użytkowników:

  1. Jakie informacje zawiera wyciąg z księgi wieczystej?
  2. W jakim celu potrzebny jest wyciąg z księgi wieczystej?
  3. Jak uzyskać wyciąg z księgi wieczystej?
  4. Czy wyciąg z księgi wieczystej jest dokumentem publicznym?
  5. Jakie są koszty uzyskania wyciągu z księgi wieczystej?